English Exercises > tests exercises

On Screen C1 Unit 1 part 6
Downloadable worksheets:
Vocabulary Revision
Level: intermediate
Age: 12-100
Downloads: 11

 
Grammar Review for Beginners - 3-page review, 14 different exercises, fully editable, with keys included
Level: elementary
Age: 12-17
Downloads: 2477

 
English Test(9th form End of Term 2 Test)(3 parts)Reading Comprehension: THE INTERNET/Grammar+Voc abulary/Writing(+Key )
Level: intermediate
Age: 9-14
Downloads: 2325

 
conditionals
Level: elementary
Age: 10-14
Downloads: 7

 
test
Level: intermediate
Age: 14-16
Downloads: 11

 
Comparative & Superlative
Level: elementary
Age: 9-12
Downloads: 135

 

VOCABULARY VI
 
 
1. upset (zdenerwowany) - 
2. sb you know that can help you/ give you info, etc. (osoba kontaktowa) - 
3. to be very good at sth (być w czymś bardzo dobrym) - 
4. to ground sth on sth else (opierać coś na, np. swoją opinię) - 
5. strongly attracted (urzeczony, ujęty) - 
6. an entertaining short story (anegdota) - 
7. to rely on sb (liczyć na kogoś) - 
8. excited beyond measure (zachwycony, rozentuzjazmowany) - 
9. a film based on a book/ play (adaptacja filmowa książki lub sztuki, ekranizacja) - 
10. to make sth happen (spełniać, realizować) - 
11. via (za pomocą czegoś) - 
12. sth good that improves your life (błogosławieństwo, dobrodziejstwo) - 
13. to understand the general meaning of sth (łapać o co komuś chodzi) - 
14. to grow (rozwijać) - 
15. sb known to us (znajomy) - 
16. a final decision (konkluzja) - 
17. to act very well in a social situation (zachowywać się wzorowo) - 
18. deceitful (nieuczciwy) - 
19. to understand (łapać, pojmować, rozumieć) - 
20. to follow (stosować się do) - 
21. to hold sth tightly (ściskać, mocno chwytać) - 
22. to take a relaxed approach (iść z nurtem, robić to co inni) - 
23. to become extremely afraid (umierać ze strachu) - 
24. to act in accordance with sth (podporządkować się czemuś, dostosować się do) - 
25. a partner in crime (współwinny, wspólnik) - 
26. to turn to sth for help (wezwać kogoś na pomoc) - 
27. consent (zgoda) -