English Exercises > articles exercises

Articles - przedimki
Downloadable worksheets:
The Indefinite Article: A or AN
Level: elementary
Age: 10-17
Downloads: 4162

 
Definite, Indefinite and Zero Article
Level: elementary
Age: 10-12
Downloads: 2226

 
Articles: A or An
Level: elementary
Age: 6-17
Downloads: 2248

 
Article: A new school year
Level: advanced
Age: 10-100
Downloads: 7

 
ARTICLES: "A"/"AN"- "THE" (B&W VERSION INCLUDED)
Level: elementary
Age: 12-14
Downloads: 1755

 
Definite & indefinite Articles: a/an, the or zero article?
Level: elementary
Age: 9-17
Downloads: 1703

 

ARTICLES - PRZEDIMKI
 
Trudno nam zrozumieć czym są przedimki, gdyż nie mamy ich w języku polskim. W większości przypadków nie da się ich przetłumaczyć. 
W języku angielskim występują 3 przedimki: A, AN, THE. 
 
 ________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
I. "A" - przedimka nieokreślonego "a" używamy, jak sama nazwa wskazuje, kiedy chcemy powiedzieć o czymś bliżej nieokreślonym, o czyś co widzimy lub o czym mówimy po raz pierwszy. Nie wiemy czyje to jest, jakie ma dokładne cechy, itp. Spójrz na przykład. 
 
This is a car.  - To jest auto. 
Czy wiesz coś konkretnego o tym aucie? Wiesz do kogo należy? Kto je prowadzi? Jaki ma kolor? W takiej sytuacji właśnie używamy przedimka "a". 
 
Warto również pamiętać, że "a" występuje TYLKO w liczbie pojedynczej przed spółgłoskami (dla przypomnienia: B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, Y, Z). Trzeba pamiętać, że tu chodzi o to jak wymawiamy dany wyraz. Słowo "hour" wprawdzie zaczyna się na H, ale czyta się /ałe/, więc nie możemy dać przed tym wyrazem przedimka "a". 
 
a book,   a CD,   a dog, a flag, a girl, a horse, a year (czytamy przez /jir/), a kiss, a lamp, a monkey, a nurse, a pig, a quarantine (kwarantanna), a radio, a snake, a tree, a vampire, a wall, a zebra.
 
 ________________________________________________________________________________________________________________________
 
  
II. "AN" -  przedimka nieokreślonego "an" używamy, jak sama nazwa wskazuje, kiedy chcemy powiedzieć o czymś bliżej nieokreślonym, o czyś co widzimy lub o czym mówimy po raz pierwszy. Nie wiemy czyje to jest, jakie ma dokładne cechy, itp. Spójrz na przykład.
 
This is an umbrella. - To jest parasol.
Czy wiesz coś konkretnego o tym parasolu? Wiesz do kogo należy? Jaki ma kolor? W takiej sytuacji właśnie używamy przedimka "an".
 
Warto również pamiętać, że "an" występuje TYLKO w liczbie pojedynczej przed samogłoskami (dla przypomnienia: A, E, I, O, U). Trzeba pamiętać, że tu chodzi o to jak wymawiasz dany wyraz. Słowo "university" wprawdzie zaczyna się na U, ale czyta się /juniversiti/, więc nie możemy dać przed tym wyrazem przedimka "an". Musimy dać przedimek "a": a university.
 
an apple, an egg, an igloo, an orange, an uncle (czytamy /ankl/).
 
_________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
III. "THE" - przedimka określonego "the" używamy, jak sama nazwa wskazuje, kiedy chcemy powiedzieć o czymś określony. Jest na to kilka zasad:
 • gdy mówimy o czymś, co już wspomnieliśmy, np. This is a car.         The car is red.  (W pierwszym zdaniu nie wiedzieliśmy o jaki samochód                                                                                                                                        chodzi, jednak w drugim zdaniu już wiadomo o jakim aucie                                                                                                                                        mowa.);
 • przed nazwami rzek, np. the Vistula (Wisła), the Thases (Tamiza);
 • przed nazwami instrumentów muzycznych, np. I play the piano.;
 • gdy mówimy o czymś co jest jedyne na świecie, we wszechświecie, np. the Sun (Słońce), the Moon (księżyc - nasz ziemski), the Earth (planeta                                                                                                                Ziemia).;
 • nazwy mórz i oceanów, np. the Baltic Sea, the Pacific Ocean;
 • nazwy pustyń, np. the Sahara;
 • nazwy łańcuchów górskich, np. the Tatra Mountains;
 • przed państwami, ale TYLKO: the USA, the UK, (kraje, których nazwa składa się z więcej niż jednego wyrazu);
 • in the morning, in the afternoon, in the evening,
 • przed stopniem najwyższym (największy - the biggest, najlepszy - the best, najdłuższy - the longest). 
_________________________________________________________________________________________________________________________
 
  IV. Ř - nie używamy żadnego przedimka: 
 • przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej, np. a dogŘ dogs;
 • przed rzeczownikami niepoliczalnymi, np. Ř waterŘ salt, ...;
 • przed imionami, nazwiskami, miastami, państwami, kontynentami, np. I am Ř Adam Ř Kowal. I live in Ř Europe, in Ř Poland, in Ř Katowice.
 • przed dniami tygodnia, miesiącami, świętami, np. Ř Easter, Ř Christmas, Ř Monday, Ř April, itp., np.  Ř Easter is in Ř April on Ř Sunday.
 • at Ř night, at Ř midnight,
 • at Ř home,
 • in Ř bed,
 • go to Ř school, go to Ř work,
 • by Ř bus, by Ř car,
 • go on Ř holiday,
 • przed nazwami przedmiotów w szkole (Ř Polish, Ř English, Ř P.E.), np. I like Ř History,
 • przed nazwami sportów, np. I hate Ř basketball.         Do you want to play Ř football?
 • przed nazwami posiłków, np. I have Ř breakfast every morning.   I am having Ř lunch now.   I had pizza for Ř dinner.
_________________________________________________________________________________________________________________________