English Exercises > tests exercises

Egzamin osmoklasisty - listening and communication

Downloadable worksheets:
Vocabulary Revision
Level: intermediate
Age: 12-100
Downloads: 8

 
Grammar Review for Beginners - 3-page review, 14 different exercises, fully editable, with keys included
Level: elementary
Age: 12-17
Downloads: 2381

 
English Test(9th form End of Term 2 Test)(3 parts)Reading Comprehension: THE INTERNET/Grammar+Voc abulary/Writing(+Key )
Level: intermediate
Age: 9-14
Downloads: 2151

 
conditionals
Level: elementary
Age: 10-14
Downloads: 6

 
test
Level: intermediate
Age: 14-16
Downloads: 9

 
Comparative & Superlative
Level: elementary
Age: 9-12
Downloads: 101

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Listening and communication
 
 
od 7 minuty! Zadanie 2. Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi na temat pierwszego dnia w nowej szkole. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu dopasuj do każdej wypowiedzi (2.1.–2.4.) odpowiadające jej zdanie (A–E). Wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi. 
A. One of my friends played a joke on me. 
B. I made a mess in the classroom. 
C. One person brought me something to wear. 
D. I was too scared to ask a question. 
E. I didn’t know I was talking to my teacher. 
 
2.1.       2.2.       2.3.       2.4. 
 
 
 
Zadanie 3. Usłyszysz dwukrotnie fragment audycji radiowej dotyczącej możliwości wystąpienia w filmie. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu uzupełnij luki 3.1.–3.4. w notatce, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać sens wysłuchanego tekstu. Luki należy uzupełnić w języku angielskim. Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie dwa wyrazy. 
YOUNG ACTORS NEEDED The main character of the film is a famous 3.1.
The scenes in Poland are going to be filmed in two 3.2.
The director is looking for teenage boys who are good at swimming and can 3.3. 
In the photo you must wear 3.4.
 
 
 Zadanie 4. Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi związane z sytuacjami życia codziennego (4.1.–4.4.). Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję (A–E). Wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga! Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi. 
A. Not me. It’s Mary’s turn today. 
B. Well, they don’t look very fresh. 
C. Of course, it is. Here you are. 
D. Certainly. Help yourself, Jane! 
E. Sorry, I didn’t mean to break it! 
 
4.1.       4.2.       4.3.       4.4 
 
  
Zadanie 5. Dla każdej z opisanych sytuacji (5.1.–5.4.) wybierz właściwą reakcję. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.
 
5.1. Koleżanka pyta Cię, co przygotować na deser. Co jej poradzisz?
 A. Why did you eat all the cake?
 B. Which is your favourite kind of cake?
 C. How about making some cake?
 
5.2. Poproś ekspedientkę w sklepie o koszulę w większym rozmiarze.
 A. Would you like a bigger size?
 B. Do you want to buy some more?
 C. Can I have it in a bigger size?
 
5.3. Kolega dziękuje Ci za pożyczenie tabletu. Jak zareagujesz?
 A. Take your time.
 B. You’re welcome.
 C. I agree with you.
 
5.4. Przechodzień pyta Cię, gdzie jest poczta. Jak wskażesz mu drogę?
 A. It’s just round the corner.
 B. I’m afraid there is only one.
 C. It closes at nine.  
 
 
Zadanie 6. Uzupełnij dialogi 6.1.–6.3. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty. Luki należy uzupełnić w języku angielskim. Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.
 
6.1. X: I’d like to book a table for tonight.
       Y: No problem. people?
       X: Just two. For me and my sister.
 
6.2. X: It’s so hot in here. the window?
       Y: Sure. I was going to do it myself.
 
6.3. X: Excuse me, ?
       Y: It’s a quarter past seven.  
 
 
Source: https://arkusze.pl/osmoklasisty/jezyk-angielski-2018-grudzien-egzamin-osmoklasisty-probny.pdf