English Exercises > adjectives exercises

adjectives
Downloadable worksheets:
THE COMPARATIVE AND SUPERLATIVE OF ADJECTIVES (B&W VERSION INCLUDED)
Level: elementary
Age: 12-14
Downloads: 7754

 
PERSONAL PRONOUNS (SUBJECT-OBJECT) POSSESSIVE ADJECTIVES AND PRONOUNS
Level: elementary
Age: 12-14
Downloads: 7211

 
comparative adjectives
Level: elementary
Age: 12-17
Downloads: 4457

 
Possessive Adjectives
Level: elementary
Age: 9-17
Downloads: 4367

 
Possessive Adjectives
Level: elementary
Age: 9-12
Downloads: 3853

 
Describing Personality
Level: elementary
Age: 12-17
Downloads: 3650

 

1)

Aşağıdaki cümleyi tamamlayan en uygun seçeneği işaretleyiniz..

Makbule ATADAN is Atatürk’s

A)     mother

B)     aunt

C)      sister

D)     uncle

 

2)

Aşağıdaki cümleyi tamamlayan en uygun seçeneği işaretleyiniz.

Mustafa Kemal Atatürk’s is Ali Rıza Efendi.

A)     brother

B)     uncle

C)      father

D)     son

3)

Cümledeki altı çizili kelimenin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

“My father has got long wavy fair hair.”

  A)     curly

B)     straight

C)      short

D)    tall
 
4)

Aşağıdaki kelimelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?.

A)     wavy

B)     straight

C)      fat

D)    curly

 
5)

Uzun boylu,güzel ve uzun dalgalı kahverengi saçları olan Meral’ı tanımlayan cümleyi seçiniz.......

A)    Meral is tall and beautiful. She has got long brown hair

B)    Meral is slim and beautiful. She has got long wavy brown hair

C)     Meral is tall and beautiful. She has got long wavy brown hair

D)    Meral is medium height and beautiful. She has got long wavy brown hair

 
 
6)

Farklı olan kelimeyi işaretleyiniz..................

A)     straight

B)     blonde

C)      fair

D)  dark

 

 7)

Farklı olan kelimeyi işaretleyiniz...............

A)     slim

B)     fat

C)     brown

D)     thin

 
8)

Aşağıdaki konuşmada boşluğa uygun seçeneği işaretleyiniz.

A: İnci, what is your father like?

B:

A)     She is tall with straight brown hair

B)     He is tall with straight brown hair

C)      He likes watching sport programs

                 D)    Yes, he likes sport programs