CLOTHES

1. CHOOSE THE CORRECT ANSWER:

ááááááááááááá á ááááááááá á á áááááááááááááááá áá

ááááááááááááááááááá áááááááááááááááááá ááááááááááááááááááá á
ááááááááááááááááááá ááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááá á
áááááááááááá áááááááááááá áááááááááááááááá á
ááááááááááááá áááááááááááááá ááááááááááááááááááá á
á
á

2. FILL-INáTHE MISSING LETTERS:

áglsááááááá áblseááááááatááááá áirt

ájsááá ájactáááá ástááá áers

ádre áááááá áshsááá átrousááT-

á

3. WRITE:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

1. á 2. ááá 3. ááá 4.

5. á6. áááá 7. áá 8.

9. ááá 10.

 

 

 

  

 

Can't hear the sounds? Install quicktime