NUMBERS FROM 1 TO 10

A. Write:

áááááááááááááá ááááááááááá áááááá áááá áá
á
ááááááááááááá áááááááá ááááááá ááááááááá á
á
á

B. Count:

á

á+ááááá = ááááááááááááá +ááááá =

áá +áááá á= áááááááááá áá +áááá á =

ááá +ááá á= áááááááááááá á +áááááá = á

áá +ááá á= áááááááááááá á+áááá á=

á

C. What is correct?

four foráá áwan oneááááá átvo twoááááásix siks

ánain nineáá áthree treeááá áeit eightá seven sewen

 

 

 

  

 

Can't hear the sounds? Install quicktime